Vil du være medlem af RandersKirken - eller høre mere om det?

Du er altid velkommen til at kontakte formanden. Du finder kontaktoplysninger her.

I RandersKirken har vi (endnu) ikke medlemskabskurser, men personlige samtaler.

Forløbet er således:

  1. Du udfylder og underskriver indmeldelsesblanketten og afleverer den til præsten eller en fra ældsterådet.
  2. Derefter aftaler vi et besøg hos dig, hvor præsten og en fra ældsterådet besøger dig til en samtale om at være medlem af RandersKirken. For ægtepar og familier er der en fælles samtale. Samtalen er der for stille og roligt at sikre os, at du er med på, hvad vores bekendelse egentlig indeholder (det er den samme som folkekirkens og mange andres). Desuden er det også vigtigt for os at tale med dig om dine behov, drømme og ønsker og om din mulighed for engagement i RandersKirken både hvad angår tid og økonomi og vores forventninger til dig.
  3. Forud for besøget vil vi bede dig læse medlemsmappen fra begyndelsen til og med artikel 20 i Den Augsburgske Bekendelse (s. 1-25). Du må gerne læse mere, men disse første sider er de mest afgørende.
  4. Ansøgningen tages op på følgende ældsterådsmøde, hvorefter I får svar.

Download