Korsvej

Nogle taler om sandheden eller Gud som toppen på et bjerg og de forskellige religioner som bjergets mange sider, man kan gå op ad for til sidst at ende samme sted.

Måske alle veje fører til Rom, men kun én vej fører til Gud: Jesus.

Bibelen taler stik modsat om, at der kun er adgang til Gud gennem Jesus. Måske alle veje fører til Rom, men kun én vej fører til Gud: Jesus.

Påsken er kristendommens helt centrale højtid, hvor vi særligt mindes om, at Jesus var nødt til at dø og opstå for os, for at vi ikke skal dø under Guds vrede, men kan leve et nyt liv i fællesskab med Gud. Et nyt liv, der begynder her på jorden og fortsætter på den nye jord, hvor alt skal være godt.

En korsvej er et vejkryds, hvor man må vælge, hvilken rute, man vil fortsætte ad. Men i kristen forstand er korsvejen noget mere, nemlig at vælge den vej, der går omkring Jesu kors, hvor han døde for vores synd. For vejen til opstandelsens liv med Gud går forbi Jesu kors, hvor al vores synd og skyld og skam først bliver taget fra os og vi får evigt liv til gengæld.

Men både korset, Jesus hang på, og graven, han lå i, er tomme! Han er nemlig død. Og han er opstået. Og nu lukker han alle, der vil stole på ham, ind til Gud.

Glædelig påske - hele året!

Mvh Peter
Frimenighedspræst