I foråret 2018 gennemgår vi dele af Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger i søndagens prædikener.

En oversigt over teksterne findes under "Det sker" i menuen.

Velkommen!